KONKURSID JA STIPENDIUMID

PEETER PÕLLU STIPENDIAADID

Liina Lepp (2008. aastal, koolikorraldus)

image002

 

 

 

 

 

 

Siiri Karm (2009. aastal, eripedagoogika)

Siiri

 

 

 

 

 

 

 

Egle Säre (2010. aastal, kasvatusteadused)

sare

 

 

 

 

 

Karin Naruskov (2011. aastal, haridusteadus)

Photo_Karin Naruskov

 

 

 

 

 

 

 

Lii Kaudne (2012. aastal, kasvatusteadused)

533894_10150646360431645_556906644_9373277_339385539_n

 

 

 

 

 

 

Raili Allas (2013. aastal, kasvatusteadused)

Raili.Allas_pilt1

 

 

 

 

 

 

Ingrid Koni (2014. aastal, haridusteadus)

phpa5RXC2AM

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrin Saks (2015. aastal, haridusteadus)

K.Saks_block

 

 

 

 

 

 

 

Kairi Nurk (2016. aastal, matemaatika ja statistika)

Nurk

 

 

 

 

 

 

 

Lugemiseks intervjuu (29.10.2016, ERR Novaator): LOE SIIT.

 

Riin Tammiste (2017. aastal, Põhikooli mitme aine õpetaja)

 

 

 

 

 

 

 

Lugemiseks intervjuu (10.11.2017, Õpetajate Leht): LOE SIIT.

_____________________________________________

Kasvatusteaduseaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg on 1. märts

 

Eelteade

26.01.2016

 

2016. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss on avatud, konkursile oodatakse töid kuni 1. märtsini. Konkurss aitab väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust parimatele kasvatusteadlastele. Tulemused avalikustatakse 21. aprillil Tartus Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi aulas toimuval konverentsil.

Alates möödunud aastast on konkursi tingimused muutunud ja mõnedes kategooriates antakse preemiaid välja üle aasta. Sel aastal antakse preemiad eesti keeles publitseeritud teadustöö(avaldatud/aprobeeritud 2014 ja 2015),  võõrkeelese publitseeritud teadustöö/artikli (2015),magistriöö (2015) ja populaarteadusliku töö (2014 ja 2015) kategooriates.

Konkursi korraldaja Margit Lehise sõnul saab publitseeritud/aprobeeritud doktoritöid (Heino Liimetsa nimeline preemia) ning didaktilis-rakenduslikke töid ja õpikuid (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) esitada järgmisel aastal.

Kasvatusteaduslike tööde konkurss toimus esmakordselt 1990. aastal, mil kuulutati välja Heino Liimetsa nimeline kasvatusteaduslike tööde konkurss. Aastast 2002 on konkursil riikliku konkursi staatus.

Konkurssi korraldavad Eesti Teadusagentuur ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts,  rahastab Haridus- ja teadusministeerium.

 

Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele leiate kodulehelthttp://www.etag.ee/teadpop/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/

 

Lisateave:

Margit Lehis

Teaduse populariseerimise osakond

Eesti Teadusagentuur

margit.lehis@etag.ee

__________________________________________________

2014. KASVATUSTEADUSLIKE TÖÖDE KONKURSS

Ootame taas kasvatusteadlasi osalema kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil! 2014. aasta konkurss ootab 1. märtsiks kasvatusteadlasi esitama oma töid. Konkursi preemiafond on võrreldes eelmise aastaga suurenenud ning sel aastal on selleks 5800 eurot. Konkursi eesmärk on väärtustada ja ergutada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile. 

Konkurss toimub Eesti Teadusagentuuri ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös, rahastajaks on Haridus- ja Teadusministeerium. Välja antakse seitse preemiat järgmistes kategooriates:  

1) eesti keeles publitseeritud teadustöö – 1000 eurot; 

2) võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel – 800 eurot; 

3) publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia) – 800 eurot; 

4) magistritöö – 800 eurot; 

5) populaarteaduslik töö – 800 eurot; 

6) didaktilis-rakenduslik töö – 800 eurot; 

7) õpikud (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) – 800 eurot. 

 

Konkurisitööd esitatakse elektrooniliselt. Nõuded tööle:

* Konkursile tuleb esitada töö või selle koopia 

* Vähemalt üks töö autoritest peab olema Eesti alaline elanik välismaalaste seaduse paragrahvi 5 mõistes. * Konkursitöö peab olema aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kalendriaastal (2013) 

* Töö peab olema registreeritud elektroonilises veebikeskkonnas: www.etag.ee/konkursid

Samas keskkonnas toimub ka tööde esitamine, vajadusel on võimalik üles laadida lisafaile. Kui töö fail on liiga mahuks (nt väga mahukas kujundatud trükis vms), siis tuleb see saata Eesti Teadusagentuuri aadressil Soola 8, Tartu 51013 Tartu, ümbrikule „Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss“. 

Lisaks tööle tuleb esitada: 

* Töö iseloomustus ühes töö väärtuste põhjendusega (kuni 1 lk) – töö tuleb konkursil esitada elektrooniliselt registreerimiskeskkonnas 

* Konkursitöö autori ja/või kaasautori kirjalik nõusolek osalemiseks juhul, kui taotlejaks ei ole autor/kaasautor ise – elektrooniliselt digiallkirjaga, selle puudumisel paberil originaalallkirjaga. 

Konkurisi tulemused avalikustatakse 16. aprillil Tartus toimuval konverentsil, mille peakorraldaja on TÜ Haridusteaduste instituut. 

Konkursi tingimused ja nõuded 

esitatavatele dokumentidele leiate aadressil: 

http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/.

Palun edastage konkursiinfo kõigile võimalikele huvilistele. Lisateave: Margit Lehis Teaduse populariseerimise osakond Eesti Teadusagentuur Tel 730 0335, 520 3270 margit.lehis@etag.ee. 

 

Peeter Põllu stipendium

Peeter Põllu stipendiumi laureaat 2013. aaastal oli Raili Allas, kes on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kasvatusteaduste õppekava magistrant.

EAPS soovib omalt poolt laureaadile Raili Allas tegusust ning innovatiivsust teadustöös!

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2013

Koostöös Archimedese ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts kasvatusteaduslike uurimistööde riiklikku konkurssi, mille eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteadusliku uurimistööde tegijaile. Täpsema informatsiooni  2013. a kasvatusteaduslike tööde konkursi kohta leiate SIIT.

 

Peeter Põllu stipendium

Aastal 1931 loodi toetusfond Peeter Põllu mälestuse jäädvustamiseks ja pedagoogika populariseerimiseks. Aastal 2008 taasasutati stipendium Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli haridusteaduskonna ning Tartu Ülikooli Sihtasutuse poolt. 

Stipendiumi suurus on 1915 eurot ning seda saavad taotleda Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilased alates  kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Täpsema informatsiooni konkursi kohta leiate:

http://www.ut.ee/sihtasutus/index.php?lk=13&stipendium=68

http://www.ut.ee/sihtasutus/

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.